اطلاعات رسمی

Lavistry | lavitala e.U.

اطلاعات – ثبتی:

  • آدرس ثبتی: Felberstraße 14-16/2/18, 1150 Wien
  • آدرس دفتر: Marxergasse 1B, 1030, Vienna, Austria
  • Tel: +43 1 810 37 96
  • Fax: +43 1 810 37 96
  • Mobile: +43 678 124 7952
  • Email: [email protected]
  • Web: https://lavitala.com

اطلاعات – مالی:

اطلاعات – حقوقی:

لطفاً توجه داشته باشید که ما فقط از ایمیل های رسمی دامنه برای ارتباطات ، مثلا Lavitala.com استفاده می کنیم. هر ایمیل مشابهی از Gmail یا سایر خدمات پستی ممکن است کلاهبرداری باشد!